Verantwoorelijkheid


Verantwoordelijkheid van organizeren voor ons, rijden van u.

De Organisatie is niet verantwoordelijk te stellen voor, tijdens of na de meeting.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen.
Alle verkeerdsregels zijn onverkort van toepasing.
Met andere woorden:

Laten we er een gezellige en veilige meeting van maken!